International Scientific Union of Electromagnetic Biology
Focusing on biological effects of electromagnetic fields
Home      Finland
Print this pageAdd to Favorite
 

LEHDISTÖTIEDOTE, 2.3.2010:

 
Suuri ympäristössämme oleva ongelma-alue on tänä päivänä ihmisen aikaansaamat sähkömagneettiset kentät ja niiden tuottama säteily. Tästä riskistä ovat viime aikoina varoittaneet niin Euroopan Parlamentti(1), Euroopan Ympäristövirasto(2), Venäjän Sähkömagneettisen Turvallisuuden Keskus (RNCNIRP)(3) kuin eri maiden ympäristöjärjestöt(4). Kaikki ihmiset, eläimet jamyös kasvit altistuvat säteilylle enenevissä määrin. Lasten riskit ovat erityisen suuret.
 
Nyt jo tiedetään, että arviolta joka kymmenes ihminen kärsii keinotekoisten sähkömagneettisten kenttien vaikutuksista. Näitä häiriöitä ja ongelmia tulisi mielestämme systemaattisemmin tutkia ja kartoittaa. Toivoisimme myös, että biologisten vaikutusten tutkimusta tuettaisiin, eikä estettäisi, kuten viime vuosikymmeninä on tapahtunut. Jo vuonna 1972 biologiset riskit olivat tiedossa(5), mutta on mennyt lähes 40 vuotta, ennen kuin niihin puututaan.

Yhä useammat tutkimukset antavat viitteitä siitä, että ihmisen luoma niin matalataajuuksinen kuin
radiotaajuuksinen säteily katkoo perintötekijöitä, aiheuttaa mutaatioita, synnyttää kasvaimia, eli
elimistön omat korjausmekanismit ovat ylikuormittuneet (6). Tällä hetkellä osa kansalaisistamme
kärsii lisääntyvissä määrin oireista, joita ovat väsymys, ärtymys, unettomuus, unihäiriöt, sydämen ja
ruuansulatuskanavan toimintahäiriöt. Haitallisinta näyttää olevan purskeinen radiotaajuinen säteily (7).
Vakuutusyhtiöt ovat varuillaan ja ne teettivät Itävallassa vuonna 2009 tutkimuksen säteilyn
biologista vaikutuksista, joiden pohjalta myös maan terveysministeri antoi suosituksen(8).
Suomen viralliset määräykset huomioivat vain radiotaajuisen säteilyn lyhytkestoisen 6 minuutin
lämpövaikutuksen, mutta eivät biologisia vaikutuksia ja kroonista, vuosikausia kestävää altistusta.
Suomi on sitoutunut varovaisuusperiaatteeseen, mutta sitä ei käytännössä noudateta. Tietokoneiden
ja kännyköiden aiheuttamia biologisia vaikutuksia ei testata. Osa kansalaisista - varsinkin ne jotka
ovat ammatissaan, opinnoissaan ja vapaa-aikanaan vahvasti altistuneet esim. tietokoneiden ja
langattomien teknologioiden säteilylle - ovat menettäneet terveytensä ja samalla ammattinsa,
toimeentulonsa ja mahdollisuutensa palvella yhteiskuntaa.

 
Jotta maassamme saadaan lisättyä riippumatonta tutkimustoimintaa ja ohjattua laitteiden kehittämistä turvalliseen suuntaan, on nyt perustettu uusi yhdistys: Suomen Sähkö- ja Biotieteellinen Yhdistys ry. Tämä yhdistys liittyy perustajajäseneksi International Scientific Union of Electromagnetic Biology (ISUEB)-yhdistykseen, www.isueb.org.

Yhdistys tukee ja edistää biologisten vaikutusten tutkimusta integroituen kansainväliseen
tutkijayhteisöön ja uusien, terveellisempien raja-arvojen määrittelytyöhön(9). Tavoitteena on myös
kehittää menetelmiä sähkömagneettisista kentistä aiheutuvien oireiden ja sairauksien toteamiseen sekä niiden hoitamiseen(10).

Yhdistys perustetaan Turussa, jonne on asennettu ehkä eniten päällekkäisiä langattomia
teknologioita maassamme.

 
Lisätietoja yhdistyksen toiminnasta antaa fysiologian professori (emer.) Osmo Hänninen.

Sähköposti osmo . hanninen (at) uef . fi , matkapuhelin 050-5506903.

 
Lähdeluettelo:

(1) Euroopan Parlamentin on suositus ja kommentit nykyisten ICNIRP-raja-arvojen
riittämättömyydestä:

 
 
(katso kohdat 21-23)
 

(2) Euroopan Ympäristöviraston lausunto vuonna 2007:
http://www.eea.europa.eu/highlights/radiation-risk-from-everyday-devices-assessed

 
(3) Venäjän Sähkömagneettisen Turvallisuuden Keskuksen lapsia koskeva varoitus (s.3) , osoitettu WHO:lle:

http://www.who.int/peh-emf/project/mapnatreps/RUSSIA%20report%202008.pdf

 

http://www.ecopole.ru/pc_berem.htm

 
(4) Ranskan Vihreiden kannanotto ja vaatimus raja-arvon laskusta 9.000.000 uW/m2 = 58 V/m tasolle  1000 uW/m2 = 0,6 V/m:

http://www.nextup.org/pdf/The_Green_Party_France_Motion_on_electromagnetic_radiation_07_2009.pdf

 
Norjan ympäristöjärjestö näkee keinotekoisten sähkömagneettisten kenttien lisääntymisen aikamme suurimpana ympäristöongelmana. Ohessa erikoisliite sähkömagneettisten kenttien riskistä:
 
 

http://fil.nmf.no/nmf/miljomagasin/miljomagasinet_03_2008.pdf

 
(5) Glaser, Z. (1972). Bibliography of reported biological phenomena ('effects') and clinical manifestations attributed to microwave andradio-frequency radiation. Supplement Number 7. Medical research interim report. Naval MedicalResearch Institute, 30 pages.

http://handle.dtic.mil/100.2/AD750271

 
(6) BioInitiative report (2007). A rationale for a biologically-based public exposure standard for electromagnetic fields (ELF and RF).
 
 

Pathophysiology (2009). Electromagnetic Fields (EMF) Special Issue. Volume 16, Issues 2-3,
Pages 67-250 (August 2009)

Teemanumero sähkömagneettisten kenttien biologisista vaikutuksista.
 
 
(7) ECOLOG (2000). Mobile Telecommunication and Health, Raportti.
 

http://www.hese-project.org/hese-uk/en/niemr/ecologsum.php
http://www.hese-project.org/hese-uk/en/papers/ecolog2000.pdf

 
EU Reflex tutkimusprojekti, Final Report:

http://www.verum-foundation.de.admin.excellentms.net/www2004/html/pdf/euprojekte01/REFLEX_final%20report.pdf
http://www.verum-foundation.de.admin.excellentms. net/www2004/html/pdf/euprojekte01/2009_Adlkofer_Stavanger%20talk%20for%20website.pdf

 
(8) AUVA (2009) Untersuchung athermischer Wirkungen elektromagnetischer Felder imMobilfunkbereich, Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA), Nummer 47,Forschungsbericht.
 
 

Englanniksi DiagnoseFunkin oma yhteenveto : http://www.diagnose-funk.ch/assets/2009-7- 20_df_bp_auva-report_english.pdf

 
Itävallan terveysministerin kannanotto:

http://bmg.gv.at/cms/site/attachments/1/9/2/CH0781/CMS1202111739767/handyfolder160709.pdf

 
(9) International EMF Conference 2009, Stavanger, Norja. Uusien, biologisesti relevanttien rajaarvojen
kehittämistyö:
 

http://www.emf2009.no/
http://beyondcreativity.blogs.com/mblog/2009/11/emf-stavanger-setting-healthier-guidancelevels.html

 
(10) Health and EMF Exposure: Protocol for Diagnostics and Therapy
Dr Oleg GRIGORIEV, Sähkömagneettisen Turvallisuuden Keskus, RNCNIRP. Esitys
 

http://www.uta.fi/~mikko.ahonen/ISUEB/Grigoriev%20Health%20and%20EMF%20Exposure%20 -%20Protocol%20for%20Diagnostics%20and%20Therapy%20RNCNIRP%202010.pdf

 
OBS! Jos jostain syystä joku yllä olevista linkeista ei aukea, meiltä voi kysyä suoraan ko. dokumentteja.